Iedereen heeft recht op bescherming van zijn privacy. Motorbagage.nl is het hiermee volledig eens. Wij respecteren en waarborgen je privacy door naleving van de Wet persoonsregistratie, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet bescherming persoons-gegevens. We hebben een persoonsregistratie, waarin onze regels vastleggen die te maken hebben met de registratie van persoonlijke informatie  en een online privacyreglement.
Onze Persoonsregistratie (klantenadministratie) is aangemeld op 2 oktober 2001 bij het College Bescherming Persoonsgegevens, een onafhankelijk bestuursorgaan dat toezicht houdt op de naleving van de wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen, onder nummer: m1003903. Een kopie van het  aanvraagformulier ligt bij ons ter inzage en is kosteloos op te vragen door een e-mail te sturen aan: info@motorbagage.nl
Online Privacyreglement:
Dit Privacyreglement geeft de regels weer die we toepassen op de privacy voor de website van Motorbagage.nl. We willen je hieronder informeren over wat voor persoonlijk te herleiden informatie over je wordt verzameld op deze website.
  1. Welk bedrijf verzamelt de informatie;
  2. Hoe de informatie wordt gebruikt;
  3. Aan wie de informatie mag worden verstrekt;
  4. Wat voor keuzes er zijn voor je over het verzamelen, gebruik en verstrekken van de informatie;
  5. Het soort van beveiliging dat wordt toegepast om verlies en misbruik van de informatie die Motorbagage.nl onder zich heeft te voorkomen en hoe door te geven wijzigingen worden beveiligd;
  6. Hoe je onjuiste informatie kunt wijzigen.

Informatie over het verzamelen en gebruik.
Motorbagage.nl is de enige eigenaar van de gegevens die worden verzameld op deze site. We zullen de informatie niet verkopen, doorgeven of ter beschikking stellen aan anderen op een andere manier dan wordt aangegeven in dit privacyreglement. 
Registreren en bestellen.
Wij vragen informatie van onze klanten op het bestelformulier. De klant moet ons informatie geven om hem te kunnen bereiken (zoals naam, afleveradres en e-mail adres). Deze informatie wordt gebruikt om in contact te komen over diensten op onze site waarvoor de gebruiker zich heeft opgegeven, om rekeningen te kunnen sturen en om de bestellingen uit te voeren. Als we problemen hebben bij een bestelling, gebruiken we de informatie om in contact te komen met onze klant. Op ons bestelformulier hebben we geen informatie nodig over de betaling of creditcardnummers.  
Cookies.
Een cookie is een stukje data dat wordt weggeschreven op de harde schijf van de gebruiker dat gegevens bevat over die gebruiker. Gebruik van een cookie is op geen enkele manier gelinked naar persoonlijk te herleiden informatie op onze site. Als de gebruiker zijn browser afsluit, stopt het cookie gewoon. Doordat we een cookie plaatsen, hoeft onze klant de volgende keer bij een bestelling zijn personalia niet opnieuw in te vullen.
Logbestanden.
We gebruiken IP adressen om trends te analyseren, onze site te besturen, om te kijken hoe gebruikers onze site gebruiken en om brede statistieken te verzamelen voor gezamenlijk gebruik. IP adressen zijn niet gelinked naar persoonlijk te herleiden informatie.
Nieuwsbrief.
Als een gebruiker zich wil inschrijven op onze nieuwsbrief, gebruiken we informatie zoals naam en e-mail adres.
Verstrekken.
We gebruiken een derde als bedrijf om onze bestellingen te verzenden en "PayPal" als betaalsysteem voor onze producten om te betalen met credit cards. Deze bedrijven behouden, verstrekken, opslaan of gebruiken de persoonlijk te herleiden informatie niet voor andere doeleinden.
Links.
Onze site bevat links naar andere sites. We wijzen je erop dat Motorbagage.nl niet verantwoordelijk is voor de privacy van die andere sites. Wij raden onze gebruikers aan om bij het verlaten van onze site, de privacyreglementen te lezen van alle sites die persoonlijk te herleiden informatie verzamelen. Ons privacyreglement slaat uitsluitend op informatie die op onze site wordt verzameld.
Speciale aanbiedingen.
Wij sturen alle nieuwe klanten een e-mail waarin we vragen of ze interesse hebben om onze nieuwsbrief te ontvangen met speciale aanbiedingen. Uit respect voor hun privacy, geven we hun de optie om deze informatie niet te willen ontvangen
Keuzes/opzegging.
Klanten die niet langer onze nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen dit doorgeven door een e-mail te sturen naar: info@motorbagage.nl
Beveiliging.
Deze site gebruikt alle mogelijke maatregelen om de gegevens van onze gebruikers te beschermen. Als een gebruiker gevoelige informatie verstuurt via de site, is deze beschermd zowel online als offline. Als ons bestelformulier informatie vraagt, wordt de informatie bij het verzenden versleuteld en beschermt door "PayPal" en/of  "Globe charger". Alle betaalinformatie, zoals creditcardnummer, wordt ook versleuteld en beschermt door hen. Ze gebruiken o.a. SSL (Secure Sockets Layer), een van de beste versleutelsoftware in de markt. 
Bij het versturen van e-mail maken wij gebruik van een certificaat (digitale id). Hiermee kan de ontvanger controleren of het e-mailbericht van de afzender komt, dat er niet mee geknoeid is, dat het niet door anderen kan worden gelezen en dat de identiteit van de afzender wordt vastgesteld. De ontvanger kan het gebruiken om alle berichten te coderen die door hem of haar aan ons verstuurd worden.
We doen er ook alles aan wat binnen onze macht ligt om de gegevens van de gebruikers offline te beschermen. Alle gebruikersinformatie is beschermd binnen ons bedrijf. Alleen diegene die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak uit te voeren, zoals de diensten uitvoeren waarvoor onze gebruikers zich hebben opgegeven, om rekeningen te kunnen sturen en om de bestellingen uit te voeren, hebben toegang tot persoonlijk te herleiden informatie. De computers waarop we persoonlijk te herleiden informatie hebben opgeslagen zijn beschermd door dubbele wachtwoorden, antivirus software en een Firewall. Financiƫle informatie, zoals creditcardnummers, worden niet opgeslagen op onze computers.
Corrigeren/aanpassen persoonlijke informatie.
Als de persoonlijk te herleiden informatie van een gebruiker wijzigt of als een gebruiker niet langer gebruik wil maken van onze diensten, dan is er de volgende manier om deze informatie die wij ter beschikking hebben te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Deze verzoeken moeten schriftelijk gebeuren en verstuurd worden naar:
        Motorbagage.nl
        De Bazelstraat 4
        4143 GH Leerdam (Nederland)
Bekendmaking van veranderingen.
Als we besluiten om ons privacyreglement te veranderen, zullen we dit bekendmaken op onze Homepage, zodat gebruikers altijd op de hoogte zijn van welke informatie we verzamelen, gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, we dit doen. Als we op een punt komen, waarin we besluiten om persoonlijk te herleiden informatie te gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de wijze die gold op het moment van het verzamelen van de informatie, zullen we gebruikers informeren door het sturen van een e-mail. Gebruikers hebben dan de keuze om te kiezen of we de informatie op de nieuwe manier mogen gebruiken. We gebruiken de informatie overeenkomstig het privacyreglement dat gold op het moment van verzamelen.
Als je vragen hebt over ons privacyreglement op onze web site, stuur dan een e-mail naar: info@motorbagage.nl.